Rondje Ugchelen
Home
001_P1110112.JPG De Ugchelse Beek en de andere beken en sprengen die hier beschreven worden vallen onder de verantwoording van het Waterschap Veluwe.
002_P1110111.JPG Dit is de onderbeek, maar iets links hiervan aan de bovenbeek stonden de Bazemolens. In 1616 en 1618 werden ze gesticht als papiermolen 
en in de tweede helft van de 19e eeuw omgebouwd tot wasserij. De laatste industriŽle toepassing 
van het water hier was die van het textielveredelingsbedrijf van de fam. Van Beurden.
003_P1010958.JPG CODA Bilbliotheek.
006_1122604Sr.JPG De Ugchelse Beek richting de Bouwhofmolen.
008_HPIM0529.JPG Het pad met bruggetje naar de Bouwhofmolen. Net links van de beek het onderste stuk van de schoorsteen van de stoommachine die het waterrad overbodig maakte.
008_HPIM0540.JPG Het begin van de molengoot waarover het water vanuit de beek naar het waterrad wordt geleid.
008_HPIM0545.JPG De molengoot zorgt dat het water van bovenaf over het rad wordt geleid en daar het rad in beweging zet.
008_HPIM0548.JPG Het voormalige wasserijgebouw nu omgebouwd tot woonhuis met de in 2000 gerestaureerde watermolen. 
Na 1930 raakte het waterrad in verval en het moet tussen 1940 en 1945 zijn gesloopt. In 1976 is de wasserij stopgezet.
009_Ugchelsebeek_2001_03_31.jpg Voordat de huidige Bouwhofweg aangelegd was kon je hier over het boogbruggetje naar de overkant.
009_Ugchelsebeek2_2001_03_31.jpg Ook hier weer een goede aanpassing van de beek op de tuininrichting.
021_P1100518.JPG Bij de renovatie van de Winkewijertspreng is op diverse plaatsen met wegkruisingen gekozen voor betonnen bakken met daarop gietijzeren roosters om de spreng goed in zijn omgeving uit te laten komen. Dit concept is bij het later bovengronds halen van de Grift ook toegepast.
022_P1100467.JPG Fietspad.
022_P1100475.JPG Direct achter deze fraaie woningen stond eens "De Winkewijert" watermolen aan de Winkewijertspreng.
023_HPIM1299.JPG Op deze plek met een groot verval in de waterstroom lag vroeger het molenhoofd van "De Winkewijert".
023_HPIM1301.JPG Als deze boom toch eens kon vertellen.
024_HPIM1304.JPG Met de renovatie zijn op diverse plekken nieuwe bruggetjes aangelegd.
024_wasserij.jpg De voormalige wasserij van Middelbeek op de plek van papiermolen De Winkewijert.
025_wwklei1.jpg Renovatiewerkzaamheden.
025_wwklei2.jpg Een spreng begint onder het grondwaterniveau en wordt opgeleid om verderop het waterrad in beweging te zetten. Zodra het sprengenwaterniveau boven het grondwaterniveau ligt moet de bodem van de spreng waterdicht gemaakt worden om het weglekken van het water te voorkomen. Tijdens de renovatie is deze waterdichte bodem weer hersteld.
027_03c23_38.jpg Gezicht vanaf de Nijenbeek op de Marten Orgeslaan.
029_P1010415.JPG De afrastering bij de basisschool Eloy.
030_19050237.JPG De wandelroute slingert hier van de ene zijde naar de andere.
030_Paaltjes.jpg Om de hier diepliggende spreng te behoeden voor verzanding door afkalving van de kant, is hier een stevig schoeiwerk aangelegd.
036_HPIM0964.JPG Ook hier weer een bruggetje. Voor de rondwandeling gaan we deze niet over, maar laten het rechts liggen.
045_P1100530.JPG De route is goed bereikbaar per openbaar vervoer zoals hier met stadsbus lijn 10, halte Hulkestein. De route gaat langs de huisnummers 134 t/m 146.
048_03d02_05.jpg De Ugchelse Beek achter de woningen aan de Bogaardslaan.
048_03d02_08.jpg Het speelplekje voor de jeugd met rechts achter de bomen de Ugchelse Beek.
048_HPIM1321.JPG Gezicht op de Ugchelse Kei en basisschool De Steenbeek.
048_P1020510.JPG Het Pleintje.
049_03L21_HPIM0726.JPG Het Pleintje.
050_HPIM9831.JPG Pal voor het Dorpshuis kunt u bus nemen of uitstappen.
051_P1060873.JPG Het standbeeld van De Papierschepper gemaakt door de Ugchelese kunstenaar Lex Quartel symboliseerd de vanouds bestaande band die Ugchelen heeft met de papierindustrie.
051_WaschStrijkDeHoop.jpg Was en Strijkinrichting De Hoop.
052_03L21_HPIM0728.JPG De molengoot van de voormalige Windemolens.
052_03L21_HPIM0730.jpg
052_HPIM0935.JPG De waterval.
052_P1100532.JPG In deze betonnen bak komt een nieuw modern waterrad die de herinnering levendig houdt aan de vroegere watermolens van de Windemolens. Tevens komt er een vistrap om de visstand over het hele gebied te bevorderen.
052_WaterWindemolen_JanSterken.jpg De molengoot nog voordat de naastliggende Hokatex wasserij was afgebroken.
053_P1060885.JPG De uitbouw van wasserij Quartel omdat een nieuwe machine niet helemaal in het bestaande gebouw paste.
053_P1060886.JPG Aan de overkant van de weg zoekt het water zijn weg naar de wasserij of watermolen.
053_P1060887.JPG Naast zijn huis heeft dhr. Hol deze fraaie kunstwerken geknipt.
054_de_nieuwe_olifant.jpg Wasserij De Nieuwe Olifant van Cornelis Quartel.
058_HPIM1454.JPG Even uitrusten op het bankje aan de Ugchelse Beek. Duidelijk is te zien dat de beek is opgeleid naar een hoger punt in het beekdal. Op dit lagere punt aan de overzijde wordt 's winters bij gunstige omstandigheden de ijsbaan aangelegd.
058_P1090838.JPG Het ondergelopen deel van het beekdal in de winter. 
Deze ijsbaan is in 1999 door de toen honderdjarige vrijwillige brandweer van Ugchelen aangeboden aan de bevolking van Ugchelen.
058_P1100535.JPG De nieuwbouw aan de G.P Duuringlaan vanaf het bruggetje over de Ugchelse Beek tussen de Tonnissenlaan en De Cloese. 
Rechts is de aanleg van een nieuw voetpad al in voorbereiding. Als de nieuwbouw gereed is dan gaat de wandelroute over dit pad lopen.
060_P1100543.JPG De Ugchelse Beek achter de woningen aan De Close.
065_P1100551.JPG De zilverkleurige objecten in de beek vormen samen het kunstwerk "Fossiele Regen" van beeldend kunststenaar Paul de Kort. Langs de route staat een informatiebord waar verdere uitleg wordt gegeven.
071_HPIM0956.JPG Ook met de lijnbus van en naar Ede kunt u bij een van de startpunten komen.
072_HPIM1360.JPG Iets van de route af zijn nog de restanten van door brand verwoeste "De oude molen" of "Altena" te zien. U moet hiervoor even het pad ter hoogte van Hoenderloseweg xx inlopen, net voor de oprijlaan van De Hamermolen.
072_P1100564.JPG Een van de bijgebouwen die bij de brand gespaard zijn gebleven.
073_1953.jpg VHP vroeger Van Houtum en Palm nu Veilgheidspapierfabriek, de producent van ons bankpapier.
073_P1100568.JPG Begin 17e eeuw werd het gebied ontdekt als geschikt gebied voor watermolens.  In 1639 stichten Marten Orges en zijn vrouw Geertgen Schutten de eerste watermolen, De Altena. Een paar jaar later in 1644 werd De Hamermolen gesticht.
073_P1100585.JPG De Hamermolen.
075_P1100570.JPG Het waterrad dat tegenwoordig geen hamermolen meer aandrijft, maar een kleine generator.
075_P1100575.JPG Weerspiegelingen in de Ugchelse Beek.
076_P1100588.JPG De wandelroute loopt nu tot aan de sprengenkop langs het water.
077_HPIM4956.JPG De spreng in wintertooi.
077_P1020511.JPG Net naast de spreng, een van de weinige nog overgebleven oude boerderijen in Ugchelen.
078_HPIM8928.JPG Informatie over de sprengen van het Waterschap Veluwe en Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.
080_P1100592.JPG De meanderende spreng
080_P1100621.JPG In dit zuivere voedselarme water wordt zo nu en dan de zeldzame Beekprik gespot.
082_P1100597.JPG Vele kleine waterstroompjes zoals die hier ontspringen vormen uiteindelijk de Ugchelse Beek.
087_P1100604.JPG De bodemgesteldheid heeft invloed op de samenstelling van het water. Aan de roestbruine kleur is hier duidelijk te zien dat het water wat uit de oever komt ijzerhoudend is.
088_P1100608.JPG Het glasheldere water is zo zuiver dat je het zo zou kunnen drinken.
089_bruggetjekooloud.jpg Er zijn heel veel ansichten van dit nostalgische bruggetje verstuurd.
089_P1100132.JPG Het bruggetje is gemoderniseerd en het pad is naar boven verlegd omdat het te drassig was door het insijpelende kwelwater.
089_P1100617.JPG De steeds smaller wordende waterloop geeft aan dat we bijna aan het begin van de spreng zijn.
091_P1100627.JPG Het laatste deel tot aan de oorsprong.
096_P1100631.JPG Het in 1923 door Frits Caesar gestichte huis voor bleeknueusjes heeft vele bewoners gekend. Nu heeft het Leger des Heils er een opvang voor ex-verslaafden.
098_P1080255.JPG Het Stiltecentrum onder de Kapel. In deze ruimte zijn de stoffelijke resten van dhr. en mevr. Caesar bijgezet.
107_HPIM5111.JPG De Ugchelse Enk met aan het eind de voormalige boswachterswoning.
110_HPIM5122.JPG De toegangsweg naar De van Huchtbos met links over het veld in de bosrand de Mej. B.L.W. van der Hucht bank.
111_HPIM1409.JPG J. van der Krol Bosbouw is de huidige eigenaar van dit landgoed.
112_HPIM1415.JPG De herinneringsbank ter gelegeheid van het 25 jarig jubileum.
112_HPIM5139.JPG De nevels over de Ugchelse Enk.
116_HPIM1418.JPG Hora's laantje.
119_P1100639.JPG De herinneringsbank aan Hora Siccama van de Harkstede oprichter van de Oranjebond van Orde (1893).
129_P1030550.JPG Rijksweg A1 met het servicestation De Hucht.
134_P1030229.JPG Het Willemsbos is genoemd naar Willem de zoon van de eigenaar van het bos de heer Beckeringh. De Willemseik werd op 10 juni 1904 geplant.
136_HPIM3143.JPG De Bruijn van Rozenburgzuil op de hoek van de Bruijn van Rozenburglaan.
140_P1100641.JPG Het begin van de Geurtsspreng.
144_HPIM3136.JPG Gezicht stoomopwaarts.
144_P1100642.JPG Een van de twee Bruggetjes in het bosgebied.
146_schapenbruggetjekempenaar.jpg
150_P1060244.JPG Doorgang naar de voormalige camping De Veldekster.
151_luchtfoto.jpg Camping De Veldekster nog voordat de Europaweg de camping en het achterliggende sprengengebied doorsneed.
151_P1060205.JPG Een nieuwe stuw om de waterhoeveelheid vanuit de Geurtsspreng te regelen.
152_de_klarenbeek_geurts.jpg Rond 1922 werd deze statiefoto van de familie Geurts - Helder bij wasserij De Klarenbeek genomen.
152_P1060192.JPG De opnieuw aangelegde waterloop op het villapark zoals het oorsprongelijk zou hebben gelopen.
152_P1100647.JPG Het voormalige woonhuis van de familie Geurts.
153_P1060191.JPG Nadat de Geurtsspreng de wasserij is gepasseerd gaat hij verder als de Schoolbeek.
153_P1060262.JPG Het villapark is vanaf de Ugchelsegrensweg ontsloten voor fietsers en wandelaars.
154_P1060264.JPG Met dit bruggetje over de Schoolbeek verlaten we het terrein van de voormalige camping.
154_P1100650.JPG Vanaf dit punt loopt de Schoolbeek in een bijna rechte lijn richting de Ugchelseweg.
155_essenstamkeurhorst.jpg Het gebied tussen de kruising Ugchelsegrensweg / Brouwersmolenweg en de Europaweg was vroeger een aaneengesloten stuk bouwland. Boer Wim Essenstam van de Brouwersmolenweg verbouwde er o.a. aardappels zoals op de ansichtkaart is te zien.
157_HPIM0470.JPG Met de aanleg van de Brouwersmolenweg is het "Hoge Vonder" vervallen. Het waterniveau van de beek ligt hier net iets boven het straatniveau en een stevige muur zorgt dat er geen water weglekt.
157_P1100652.JPG De Duikerweg liep vroeger langs de kerk, versmalde al slingerend door het weiland tot een pad en eindigde hier als Duikerpaadje naast de beek. De duiker in de Brouwersmolenweg is naast het oorsprongkelijke vonder gebouwd en geeft de Schoolbeek hier een slingerend verloop.
157_P1100932.JPG De Schoolbeek.
157_schoolbeek.jpg Het Hoge Vonder, het bruggetje in de weg waar nu de Brouwersmolenweg loopt.
158_HPIM0463.JPG Voetpad over de Schoolbeek.
162_HPIM0459.JPG Het speelplein van basisschool De Steenbeek.
162HPIM0458.JPG Gezicht vanaf het bruggetje stroomafwaarts gezien met aan het eind de duiker bij de Ugchelseweg.
163_P1010942.JPG De Bronkerk.
164_03K22_HPIM0524.JPG De in 1845 opgerichte basisschool De Steenbeek.
164_HPIM0521.JPG De Ugchelse Kei met daarachter de Jan van Houtumlaan.
164_P1100167.JPG Leerlingen van Openbaare basisschool De Steenbeek herdenken jaarlijks op of rond 17 april de bevrijding van Ugchelen op 17 april 1945. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben dit monument geadopteerd en verzorgen deze herdenking met het leggen van een krans en bloemen. Verder worden er zelfgemaakte gedichten voorgelezen.
165_fotomapjekei.jpg De Ugchelse Kei, een zwerfkei die begin vorige eeuw is gevonden op de Kooiberg, zoals die door dhr. Boot is geschonken aan
166_03L21_HPIM0748.JPG De Schoolbeek kruist hier de Ugchelseweg. Net rechts buiten de foto loopt een pad naar achteren en als je daar een paar meter inloopt, dan kijk je uit over de beekdal van de Ugchelse Beek.
166_HPIM0525.JPG Het laatste stukje van Rondje Ugchelen. Aan het eind zijn we weer in het centrum bij de kruising met de Molecatenlaan.
167_P1090395.JPG Links ter hoogte van de fietsers zat vroeger wasserij De Steenbeek.
167_steenbeek217.jpg
 
Home