HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei 24 kB de Kei 

Om de Kei nummer: 101. Uit De Bron van woensdag 6 mei 1998 - 35e jaargang nr. 9

FEEST.
In verband met Koninginnedag zijn een paar feestelijke zaken aan de orde, die mijn (schrijf-) planning verstoren. Normaal gesproken zal ik op de zaterdag voorafgaande aan het weekend de nieuwe "Uwe Kijker" gereed hebben, maar nu er een feestdag aankomt, moet alles een dag eerder. Hoewel ik toch nooit een echt recent verhaal schrijf, omdat het in ieder geval al twee weken voordat "De Bron" verschijnt, speelt. Op dit moment vind ik dat geen probleem, want ik ben van plan om een echt feestverhaal te schrijven. Als u dit leest, zijn de festiviteiten rond Koninginnedag en de vijfde mei al verstomd en klinkt het feestgedruis van de Ugchelense brandweer misschien nog na, het verslag daarover moet u dan maar van mij ontberen. De titel van deze kolom luidt Feest. Dat kan overal op slaan, zoals boven genoemd, de Koninginnedag of de bevrijdingsdag, of het feest van de brandweer. Echter steek ik symbolisch de vlag uit voor de Dorpsraad. Maar liefst acht vrijwilligers, die de zaken voor ons dorp gaan waarnemen, willen de vlam brandende houden. Dat vind ik een verdienste en vele handen maken licht werk, wat zeker opgaat voor een Dorpsraad. Als zij met meer mensen zijn, wordt er van alles mogelijk en als zij net zo ambitieus handelen, als ze zijn begonnen, dan moet het goed gaan. Mijn blijdschap en zeker ook de uwe, kent geen grenzen, als de plannen met betrekking tot de vervuilde grond aan de Ugchelsegrensweg over een paar weken al worden gerealiseerd.

De grond wordt dan afgegraven en die smeertroep zien we nooit meer terug. De uitleg over de verkoop van de grond neem ik dan maar voor lief; er is toch een zorgcentrum vlakbij gerealiseerd en dat was toch de eerste optie. Hoe er gemarchandeerd is, zal wel het beste geheim van Ugchelen worden. Dan zeg ik net als de Dorpsraad: streep eronder en zo snel mogelijk aan de slag. Blijft er voor mij niet veel meer over om te schrijven! Nou mensen, het feest gaat maar door, terwijl het vogelschieten aan de gang is, lees ik het verhaal over de openstelling van de Winkewijertspreng. Deze waterafvoer is indertijd gedempt, toen de woningen in de Bouwhof werden gebouwd. In die buurt weten ze er over mee te praten. Op de meest ongunstige plaatsen welt daar het grondwater op en vormt onder sommige huizen een echte sprengenkop. Wat gaat er nu gebeuren? De Winkewijertspreng aan de Richtersweg wordt weer in oude glorie hersteld en het water wordt via een ingewikkelde en kostbare constructie naar de Grift geleid. Voorlopig mag het daar het riool in, maar de gedachte is het kostbare water op te vangen en te gaan gebruiken. Even denk ik aan een brief van de gemeente, - zo'n vijftien jaar geleden - waarin iets stond over vervuild, of giftig water in die buurt, maar dat kan ik mij niet zo goed meer herinneren. De geleerden zullen wel beter weten. Een feest, waar ze in andere delen van Apeldoorn nog een puntje aan kunnen zuigen!

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen