HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 107. Uit De Bron van woensdag 9 september 1998 - 35e jaargang nr. 15

BUREN.
Weet u, dat een goede buur beter is dan een verre vriend? In een krantenartikel over een Beekbergens paardenspul zou het stinken van de paardenmest bij de buren overlast veroorzaken. Dat zou althans de werkgroep Milieuzorg Apeldoorn gezegd hebben. Het artikel geeft onder andere iets weer, wat ik ook vaak naar voren vind komen bij het rechtlijnig denken in de grote, wijde wereld, al dit is natuurlijk wel een voorbeeld op heel kleine schaal. Er zijn mensen, die op hun manier de wet interpreteren en die kennelijk denken, dat anderen niet zelf voor hun belangen kunnen opkomen en dan ongevraagd hun mening opleggen aan "gedupeerden". Terwijl die "gedupeerden" er vaak helemaal niet van gediend zijn, om ongevraagd door een verre vriend geholpen te worden. Nu zijn groepen als de werkgroep Milieuzorg wel heel nuttige instellingen, die door veel mensen vrijwillig in stand worden gehouden, maar dat neemt niet weg, dat er vaak geen prijs wordt gesteld op ongevraagde, goedbedoelde hulp. Het is ongeveer hetzelfde verhaal als die jonge padvinder, die elke dag een goede daad wil doen en dan een oud vrouwtje tegenstribbelend naar de overkant van de drukke straat brengt. Dan blijkt, dat ze daar helemaal niet wil zijn, maar ze stond een beetje aarzelend bij de stoeprand te bedenken, waar ze haar sleutels opgeborgen had. Men had een beter standpunt ingenomen, als van tevoren was geïnformeerd, of de hulp of zogezegd, het indienen van een protest

wel op prijs werd gesteld. Nu is het net, alsof men naar alle kanten zit te loeren, of er niet één of andere klacht gedeponeerd kan worden. Onverschillig, of het een overheids- of een burgerlijke instelling betreft. Zo kan het ook gebeuren, dat bijvoorbeeld de Vereniging Ugchelens Belang eens in de zoveel tijd een feestje bouwt in het buurthuis en dat ze daar keurig een vergunning voor heeft aangevraagd. De buren vinden dat best en werken soms zelfs mee als vrijwilliger. Deze mensen zijn er trouwens allemaal komen wonen in de wetenschap, dat er een buurthuis in de omgeving staat en dat het er af en toe een beetje luidruchtig toe kan gaan. Soms is er een disco voor de jeugd. Dat heeft een tweeledig doel: ze kunnen zich zonder problemen ontspannen en tevens worden deze jonge mensen met eigentijdse muziek van de straat gehouden. Ze vinden het leuk en kijken dan alweer uit naar de volgende disco. Dat er door ouderen een oogje in het zeil wordt gehouden, nemen ze op de koop toe. De buren klagen ook niet, maar dan is er één of andere instelling of groep personen, die met de wet in de hand aan kan tonen, dat de gemeente geen vergunning had mogen geven op grond van die en die bepaling in de wet. Zij hebben gelijk, maar welk belang is er mee gediend? De buren klagen niet; zij steken zelfs de helpende hand toe. Op die manier verdwijnt de zin van een bestuur om ook maar iets te organiseren, als sneeuw voor de zon.

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen