HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 122. Uit De Bron van woensdag 14 april 1999. 36e jaargang nummer 8.

Vorige Index Volgende
TIJD.
Tijd is een rekbaar begrip. Hoe vaak zegt men niet: "Ik heb hier geen tijd voor." Over welke tijd het dan gaat, laat zich raden, maar de tijdsduur is vaak afhankelijk van het gevraagde karweitje. Als er gevraagd wordt om even een avondje op te passen en er wordt gezegd, geen tijd te hebben, dan is de tijd een avond lang. Klinkt hetzelfde verzoek voor de duur van een boodschapje, heeft men soms zelfs geen half uurtje de tijd. Heel anders ligt het begrip tijd, wanneer als tijdsduur een seizoen genomen wordt. Als men zegt, dat het nu voorjaar is en het tijd wordt om de boel op te ruimen en naar de rommelmarkt te brengen, dan wordt een heel andere tijd bedoeld. Als ik een vorige keer geschreven heb, dat het tijd wordt, dat de Dorpsraad weer eens wat van zich laat horen, dan zet ik de tijd weer in een andere orde.
De tijd gaat ook terug.
Om dit fenomeen uiteen te zetten, even een stukje geschiedenis. De Dorpsraad was een onderdeel (commissie) van de vereniging Ugchelens Belang. Er is een tijd geweest, dat het een zelfstandige raad was, met leden, die daarvoor een vergoeding kregen. Dat was geregeld middels een artikel in de gemeentewet. Toen de gemeente Apeldoorn dat ging wijzigen in een andere wet op de wijkraden, moest er volgens de gemeente van deze dorpsraad een "belangenbehartigingsorganisatie" gemaakt worden. Om geen twee verenigingen te hebben, die allebei het belang van Ugchelen dienden, werd gekozen voor een commissie, die onder de paraplu van de bestaande Vereniging Ugchelens Belang

fungeerde. Op deze handelwijze waren twee spreekwoorden van toepassing: "Gezelligheid kent geen tijd," als buurtvereniging kon je er toch wel iets van je tijd in steken en: "Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen," het spaarde immers ook nog stichtingskosten uit!
Het werken als commissie ging met horten en stoten; het was kennelijk verwarrend en ingewikkeld, want wat gebeurt er, als het algemeen belang van Ugchelen tegen het eigen belang van Ugchelens Belang strookt? Ja, lacht u er maar om, maar dat is in principe mogelijk.
Dus nu wordt de klok weer teruggezet naar een zelfstandige Dorpsraad. Dat terugdraaien van de klok wordt heel nadrukkelijk op de achterzijde van de uitnodiging tot de openbare vergadering in De Bron vermeld. Kijkt u maar, na het elfde uur komt in plaats van twaalf, uur NEGEN!
Ik hoop niet, dat de reden, om de vergadering in De Duiker te houden in plaats van in Het Dorpshuis, te maken heeft met het idee, dat men het Ugchelens Belang geheel gaat verlaten.
Wat ik wel hoop is, dat zij de vrijwilligers vinden, die nodig zijn voor het uitvoeren van de plannen. Of het nu om een buurtvereniging, of om een Dorpsraad gaat. Of denkt u, dat alles vanzelf gaat?
Waar is toch de tijd gebleven, dat er zonder gemor over "het geen tijd hebben", mensen hun vrije tijd steken in de belangen van de Ugchelense bewoners, hetzij voor festiviteiten, hetzij voor vertegenwoordiging naar de gemeente?

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen