HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 143. Uit De Bron van woensdag 5 april 2000, 37e jaargang nummer 7.

Vorige Index Volgende
ZON.
De dingen, die ik voor u in deze rubriek noteer, hebben in principe alleen te maken met Ugchelen. Voor deze keer wil ik een klein beetje verder dan de grens van ons dorp gaan, namelijk daar waar iedereen mee te maken heeft, het zonlicht.
Ik hoor wel eens iemand zeggen, dat alleen de zon voor niets opgaat. Eigenlijk is dat een raar gezegde, want als de zon niet op zou gaan, zou er niets meer zijn. De zon is een bijna onuitputtelijke bron van energie en deze energie is daarmee zo milieuvriendelijk, dat het milieu er niet buiten kan. Het is dus fijn, dat we zonder belasting van het milieu kunnen profiteren van deze bron.
Zo is een groot aantal Ugchelenaren vorig jaar ingelicht over de verbetering van de isolatie van hun woning. Daarbij werd een flinke subsidie in het vooruitzicht gesteld, wanneer men zijn woning volgens de gestelde regels zou aanpassen. De subsidies worden door de gemeente en het energiebedrijf NUON verstrekt. Voor de minder draagkrachtige woningbezitter kan het dan net interessant genoeg zijn om hem of haar over de drempel van het al of niet doen te helpen. Het komt mij voor dat, daar waar miljoenen guldens als sneeuw voor de zon verdwijnen, een paar honderd gulden van deze subsidies nauwelijks een probleem voor het kennelijk kapitaalkrachtige energiebedrijf kunnen zijn. Want de subsidie moet namelijk via het energiebedrijf worden aangevraagd. Hoe het verder verrekend wordt doet er even niet toe.
Even een papiertje invullen en klaar is Kees. Maar nu moet Kees wel even weten, waar het papiertje naar toegestuurd

moet worden, want dat is namelijk vergeten op deze subsidie aanvraag te vermelden. Geen probleem toch? Waar huisvesten die mensen ook weer? In het telefoonboek staat geen adres, wel een bijzonder gesprekstarief van de informatielijn, een 0900 nummer. Dan krijgt Kees te horen dat, wanneer het gaat over aansluitingen, Kees een 1 moet kiezen en zo voort. Eindelijk hoort Kees, dat alle medewerkers in gesprek zijn en na een hele poos verneemt Kees van een vriendelijke medewerker, dat hij zijn aanvraag naar... Arnhem moet sturen. Zo gaat het niet alleen bij het energiebedrijf, maar ook bij het openbaar vervoer, de VVV, de Zorggroep Oost-Gelderland, de Dierenambulance, ja wat al niet. Mag ik deze soort zorgverlening een ramp vinden? Het zijn allemaal instellingen, die men sporadisch nodig heeft, maar die men niet gewoon kan opbellen. Behalve de PTT moet de instelling ook nog een paar centen via mijn telefoonrekening beuren.
Kijk, dit is de hedendaagse maatschappij, waar wij in hebben te leven. Er wordt bij alles commercieel gedacht en omdat de zon kennelijk voor die instellingen niet voor niks opgaat, moeten niet alleen de Ugchelenaren, maar wij allemaal ons steentje bijdragen.
In ieder geval zullen binnenkort de eerste zonnepanelen in Ugchelen verschijnen en die mensen, die deze kolom hebben gelezen, weten precies hoe te handelen met de subsidiebijdrage. En als ik niet tot die categorie behoor, kan ik toch best de zon in het water zien schijnen!
Uwe Kijker.

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen