HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 17. Uit De Bron van woensdag 29 juni 1994, 31e jaargang nummer 13.

Vorige Index Volgende
TWEE IS VEEL.
Zo vlak voor het zomerreces heb ik nog eens nagegaan, wat ik alzo aan "keien" bij elkaar gesprokkeld had.
Niet alleen om te zien, welke onderwerpen allemaal de revue zijn gepasseerd, maar meer om na te gaan, of ik geen stokpaardjes aan het berijden ben. Tenslotte wil ik het niet steeds over hetzelfde hebben. Bij het nalezen van vorige "keien" is het me opgevallen, dat de dorpsraad van Ugchelen niet zo veel ter sprake is gekomen. Nu is het natuurlijk wèl zo, dat ik moeilijk over iets kan schrijven, wat er nŪet is.
Maar nu is het er toch van gekomen; eerst aarzelend met een stukje in de Wegwijzer van Ugchelen. Daarna een stukje in de krant over een nieuwe dorpsraad in oprichting, maar nu is een heuse agenda gepubliceerd. Een nieuwe commissie van Ugchelens Belang heeft zich aangekondigd. Ik ben erg benieuwd, wat deze commissie, die zich in plaats van Dorpsraad "Dorpsbelangen" noemt, gaat doen.
Eerst heb ik eens even nagegaan, waarom de mensen van de (oude) Dorpsraad indertijd waren afgetreden. Ik ben daarna gaan kijken, wat de gemeente sedertdien gedaan heeft zonder een Dorpsraad te raadplegen.
Dat was nogal wat: twee zorgcentra in plaats van géén; twee drempels in plaats van géén; en ondeugend als ik ben, denk ik, als de vorige dorpsraad even plotseling

besluit om weer aan te treden, hebben we dan twéé dorpsraden in plaats van géén. Of kan dat niet?
Daar moet ik het mijne van hebben.
Ik heb mijn vriend, die bij de gemeente werkt, eens opgezocht en om raad gevraagd om uit mijn dilemma te komen. Hij moest bekennen, dat wanneer er in Ugchelen 20 mensen een handtekening zetten onder een papier, waarin staat, dat zij Ugchelen vertegenwoordigd willen zien door een gekozen raad en de gemeenteraad keurt dat goed, dan is er geen beletsel, dat er nog zo'n club komt. Dat was namelijk ook het geval in het centrum van Apeldoorn.
Overpeinzend wat mijn vriend mij had medegedeeld, aanvaardde ik de terugtocht door ons reeds slapende dorp. Plotseling viel mijn oog op een aankondiging bij Woutersen: "Texaanse kip". Ik kwam toen tot de conclusie, dat mijn buurman tÚch gelijk had: er zijn tenminste wel twee Texaanse hanen in Ugchelen. Ik hechtte namelijk voordien weinig geloof aan zijn verhaal, dat die hanen uit Texas komen en dat ze hun biologische klok nog op het land van herkomst hebben staan. Ze presteren het namelijk, om midden in de nacht te kukelen. Ik bedacht toen, dat twee wel héél erg veel van het goede is.
Zelfs voor Ugchelen.
Plezierige vakantie!

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen