HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 80. Uit De Bron van woensdag 21 mei 1997, 34e jaargang nummer 10.

Vorige Index Volgende
SLIM.
Als rechtgeaarde Ugchelenaar snuffel ik kritisch door de nieuwe "Wegwijzer voor Ugchelen" en vergelijk deze met de vorige uitgave. Een boekwerkje, waar wij in Ugchelen best trots op mogen zijn. In de strijd tot behoud van het Nederlandse taalgebruik komt het er goed van af en dat vind ik een loffelijk streven. Er zijn teveel Engelse woorden onze taal binnengeslopen. Dat klopt, want wie gaat er nu nog een ander (Nederlands) woord bedenken voor zaken zoals "planning" of "weekend". Jammer is het wel, want in onze taal zouden deze woorden zo ongeveer moeten luiden als "regeling" en "van zaterdag tot maandag".
Zoals de titel van dit artikel mag doen vermoeden, stuur ik ergens naar toe. Bij de beschouwing van de rubriek middenstand en bedrijfsleven valt mijn oog op de afslanksalon "Slim You". Wij kennen namelijk het woordje slank en dat is in het Engels "slim". In het Zuid-Afrikaans komt het woord slim ook voor, maar dan in de Oudhollandse betekenis van "sluw". In de Randstad heeft slim de betekenis van iemand, die heel goed (lees: gemakkelijk) kan leren. Hier in Ugchelen wordt het vaak bedoeld om er iets héél ergs mee aan te duiden en soms heeft het zelfs een ongunstige betekenis!
Uit het voorgaande mag blijken, dat het woordje slim in vele betekenissen mag worden uitgelegd. Wat is het geval in Ugchelen? Er zijn twee "afslankclubs", zo lees ik in onze onvolprezen "Wegwijzer voor Ugchelen", één

in de Bouwhof en één in Ugchelens Belang. Daarnaast hebben we ook nog zoiets als een "Fit-Form"-club. Deze kwam ik op het spoor door hun geweldige manifestatie in de optocht tijdens de Koninginnedag. Weet u nog, die dames, die op de maat van (tamelijk harde) muziek allerlei ritmische bewegingen bovenop een platte wagen uitvoerden? Echter moet ik tevens constateren, dat deze clubs allemaal iets exclusiefs voor dames hebben. Nu weet ik wel, dat er voor heren ook nog wel mogelijkheden zouden zijn, maar dat gebeurt nu eenmaal niet. Tenminste, voor zover ik weet, niet in Ugchelen. In ons enigszins bekrompen Nederlands taalgebruik wordt ons woord "slank" dus in verband gebracht met het Engelse woord "slim". Door deze verbinding in mijn betoog te leggen, kan ik de conclusie trekken, dat de heren vinden, dat ze al slim genoeg zijn en dat de dames vinden, dat ze steeds maar slimmer moeten worden. Wat ik mij afvraag is, tot welke betekenis het woord slim dan gerekend moet worden; tot het sluw zijn, of tot het schrandere gedeelte of misschien wel in de ongunstige bedoeling? Dan vind ik hier het woord afslankclub toch het meest op zijn plaats. Dat moet dus maar zo blijven!
Wat ik nu betreur, dat ik op dit moment met de beste wil van de wereld geen andere naam kan bedenken voor "Fit-Form". "In De Vorm Van Een Goede Conditie" vind ik persoonlijk wat aan de lange kant en dat is misschien niet zo slim.

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen