HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei 24 kB de Kei 

Om de Kei nummer: 90. Uit De Bron van woensdag 19 november 1997 - 34e jaargang nr. 20

VERKIEZINGEN.
In een fraai ogend boekje kunnen we lezen, dat we nieuwe bestuurskandidaten mogen kiezen voor het Waterschap. Voor deze verkiezingen kan Ugchelen naar de stembus gaan of moet de "stemtelefoon" ter hand worden genomen. Ik stem natuurlijk en ik stem telefonisch, want dat is gratis! Voor een aantal inwoners is het mogelijk, zelfs tweemaal voor een nieuw bestuur te kiezen; één keer voor het bewonen van je huis en één keer voor de bebouwing op je grond. Ik heb echter het boekje doorgeworsteld, maar twijfel over de zin van de verkiezing van een bestuur van een instituut, waar ik niet veel van weet en hoe ik die ooit tot verantwoording kan roepen. Ik vergelijk dit bestuur met een tweetal niet zo erg willekeurig gekozen andere besturen: die van de Nuon en die van de Dorpsraad. Ik merk bijvoorbeeld niet zoveel van die Dorpsraad Ugchelen. Zoals U weet, moet een Dorpsraad circa tweemaal per jaar een openbare vergadering houden. Dan mogen ze wel opschieten dit jaar. Mogelijk kan er op zo'n vergadering eens verteld worden, waarvoor alle verschillend geïnde centjes voor het Waterschap zijn bedoeld. Of is het alleen maar in naam een bestuur? Zo blijf ik een domme kolomschrijver, die in jaren niets heeft bijgeleerd en die het ontbreekt aan enige kennis. Nu weet iedereen wel, dat het water uit de kraan van beste kwaliteit is en dat het niet zomaar uit de kraan komt. Daar betalen we dus voor. Ik noem een paar taken: beheer en onderhoud aan watergangen, stuwen bruggen en gemalen. Aan waterkeringen wordt ook het nodige gedaan, anders zitten we in no-time droog of hebben we natte voeten.

Daarbij komt nog, dat het water gezuiverd dient te worden en dat betekent gewoon, dat het water uit de kraan zodanig smaakt, dat het als bronwater opgediend kan worden. En met een beetje gespreide betaling loopt het niet zo in de gaten, dat het water uit de kraan bijna net zo duur begint te worden als een alcoholische versnapering in de kroeg. Dat het betaald moet worden, is ook de normaalste zaak, maar dan komt het: er moet nog eens belasting over betaald worden. Daar zit hem de kneep. Het water betalen we per liter aan de Nuon, maar de belasting aan het Waterschap. In de vorm van zuiveringslasten en waterschapslasten. Hier begin ik het niet meer zo goed te snappen. Het Waterschap levert het gezuiverde water en moet niet zeuren over verroeste waterleidingen en de Nuon betaalt het schone water en moet niet zeuren over de duurte van het zuiveren. Maar het bestuur van het Waterschap is democratisch tot stand gekomen, die mogen we nu kiezen en die van de Nuon niet. In mijn opinie is hier wat mis, maar dat zal wel aan mijn verstandelijke vermogen liggen. Ik pak de telefoon en toets eerst voor de categorie "ingezetenen" en dan wordt het moeilijk, want dan moet ik op een kandidaat gaan stemmen waarvan ik niet weet wat hij of zij met dat besturen gaat doen? Verantwoording afleggen aan Sinterklaas?

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen