HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei 24 kB de Kei 

Om de Kei nummer: 91. Uit De Bron van woensdag 3 december 1997 - 34e jaargang nr. 21

PIETEN.
Omdat een artikeltje over Sinterklaas niet altijd hetzelfde opschrift kan hebben, dacht ik er goed aan te doen, eens aandacht te schenken aan een niet weg te denken bijverschijnsel van het sinterklaas-gebeuren, de Pieten. Want zoals er elke keer bij de intocht van Sinterklaas wordt gemeld, is er tevens een niet uit te bannen leger hulppieten in de weer. Kwam vroeger Sinterklaas altijd maar met één Piet op de proppen, kan de Sint het tegenwoordig in deze moderne geautomatiseerde tijd niet af met maar één Piet. Hij moet in ieder geval een knecht in de buurt hebben, die geschoold is in de computertechniek van tegenwoordig. Daarnaast moet hij een Piet hebben, die de moderne speeltjes in gewoon Nederlands vertaalt en dan moet hij tenminste nog een Piet hebben, die zijn paard begeleidt door het alsmaar drukker wordende verkeer. Tja, dan zijn er ook nog de gespecialiseerde Pieten, die snel de weg kunnen vinden in de verbouwde en opnieuw ingerichte supermarkten, want als er één gaat verbouwen, volgen er meer.... Waar ik mij de laatste tijd altijd nog over verwonder is de vraag, of het wel uitgeprocedeerde Pieten zijn, die een - al is het maar tijdelijke - verblijfsvergunning krijgen, waarbij ze toch voor een paar weken een boel werkgelegenheid wegsnoepen. Uit het vorenstaande mag ook blijken, dat je voor dit speciale werk geen ongeschoolden kan gebruiken. Verder moet Sinterklaas het goed op een rijtje hebben met de verwerking van de verplichte afdracht van de sociale premies, of zou hij daarvoor ook weer een Piet hebben moeten inhuren?

Sinterklaas heeft een voorbeeldfunctie, hij kan dus geen loopje nemen met de Nederlandse wetten, alhoewel hij de wet op de zwaartekracht ook weet te omzeilen. Eerst maar eens aan de goedheiligman zelf vragen. Bij zijn vertrek in het halletje van Ugchelens Belang schiet ik hem aan met de vraag, hoe hij het elk jaar toch maar weer fikst, om zelfs in Ugchelen te komen. Wel, dat was voor hem geen probleem, want elk jaar zijn er weer genoeg vrijwillige Pieten te vinden, die het heel fijn vinden om het zware werk te doen op een geheel belangeloze wijze. Door de goede zorgen van de vrijwilligers van Ugchelens Belang en de Middenstands Vereniging Ugchelen was het zelfs zo, dat alles gesmeerd liep, zodat Sinterklaas zelf er geen omkijken naar had. De door het bisschoppelijke inkoopbureau verzamelde volle kaarten met stempels voor het Wintercircus worden aan de ouders van de kinderen uitgedeeld, zodat alles zichzelf terugverdient. Maar indien ik zelf Sinterklaas zou willen uitnodigen om bij mij thuis te verschijnen, moest ik me maar wenden tot het Arbeidsbureau, daar staat hij ingeschreven als free-lance medewerker samen met zijn Zwarte Pieten. Ik verontschuldig mij over het feit, dat ik dat nooit geweten heb. De goedheiligman verzekert mij er geen halszaak van te maken. Hij begrijpt, dat ik het toch alleen maar informatief bedoel. Zeker niet, nadat ik de Sint had beloofd zijn Pieten van een overheerlijk Sint Nicolaastaartje van bakker Kaal te laten genieten.

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen