HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 146. Uit De Bron van woensdag 17 mei 2000, 37e jaargang nummer 10.

Vorige Index Volgende
GELUIDSWALWONINGEN.
Als op een goed moment mensen hun fantasieŽn kunnen botvieren, is het mogelijk, dat iets wat eerder voor onmogelijk gehouden werd, plotseling gestalte krijgt. Onlangs werd door een bekende Apeldoornse projectontwikkelaar het plan geopperd, om woningen langs de A1 te gaan bouwen, welke dan in de geluidswal zouden komen. Daarmee vliegt volgens mij in Ugchelen de vlam in de pan. Een paar jaar geleden werden bij de hoorzittingen over de plannen voor de bouw van de geluidswal indringende vragen gesteld. Onder andere werd toen de vraag gesteld, of er nog woningbouw binnen de vastgestelde zone van geluidshinder plaats zou vinden, wanneer de wal geplaatst zal zijn. Een woordvoerder van de gemeente stelde toen, dat daar geen sprake van was. Het natuurlijke gewas zou niet verder aangetast worden en er werden zelfs bomen geplant, zodat op deze wijze de geluidshinder nog meer zou worden beperkt.
Nu wordt er een aanslag gepleegd op de beplanting door het vergroten van het gezondheidspark. (Wat een naam eigenlijk, hŤ.) Er is immers bij de aanleg van een uitbreiding van het parkeerterrein een flink aantal bomen verdwenen. Er zijn ook bij diverse uitbreidingen, zoals bij het voormalige Appelgebouw en ook in mindere mate bij de woningbouw op de Dennenheuvel ettelijke bomen en andere stukken groen gesneuveld. We weten nog niet precies hoe de verkeerscirculatie gaat uitvallen, maar dat er meer asfalt dan groen komt, is wel zeker. En ik bedoel hier natuurlijk geen groen gekleurd asfalt, al zou dat misschien minder opvallen. Terwijl de verkeerscirculatie nu al een heikel punt is bij de onderhandelingen

over het bestemmingsplan.
Nu gezondheid met appels en dennen nog te pruimen is, krijgen we een geniaal idee van een projectontwikkelaar voorgeschoteld. Hij wil de dijk van de A1 met 50 meter verbreden. Zeg nu niet, die is gek, want het idee is Apeldoorn zichtbaar voor de voorbijsnellende automobilisten te maken. Daarmee kan Apeldoorn zich profileren en dat willen we toch? Voor wie eigenlijk? Alsof de voorbijtrekkende criminelen niet weten, waar Apeldoorn ligt. Zij weten heel wel, dat een uitstapje vanaf de snelweg de moeite van het stoppen best loont met een inbraakje zo hier en daar.
Behalve de zich uitdijende autosnelweg met 50 meter moet er ook nog gedacht worden aan de verbindingswegen naar de woningen, die met welk uitzicht dan ook, in de geluidswal zullen worden gebouwd. Dus die 50 meter worden er meer, tenzij men iets uitvindt, waardoor vanaf de A1 het voortsnellende wegmonster zich ter plekke kan lanceren. Een vliegende start en andersom een zogenaamde zachte landing of zoiets.
Zo zal het misschien in de toekomst gebeuren, dat men komende uit Deventer onderlangs een grote overhangende waranda rijdt waarbij met sierlijke letters staat geschreven, dat men even Apeldoorn moet bellen, als men per ongeluk één van de tuinen van de geluidswalwoningen is binnengereden.
Ik denk, dat de oplossing, om woningen tegen de A1 te gaan bouwen, een kwalijke is en dat de Dorpsraad met zulke fantasierijke projectontwikkelaars ernstig rekening moet houden of het belang van Ugchelen daarmee is gediend.

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen