HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 159. Uit De Bron van woensdag 17 januari 2001, 38e jaargang nummer 1.

Vorige Index Volgende
NIEUW.
Gelukkig nieuwjaar! Eindelijk is het zover; we zijn van het millenniumgezeur af, of het nu in 2000 of in 2001 begon. We zijn in het derde millennium aangeland en het probleem met de Amerikaanse presidentsverkiezing is inmiddels opgelost. Hebt u al nieuwe plannen voor dit jaar gemaakt? Wat betreft Ugchelen is het nieuws ook weer losgebarsten, er liggen heel wat plannen op tafel, die vorig jaar al een beetje voorgekookt waren, maar die dit jaar wel gestalte zullen krijgen.
Vorig jaar zijn in Ugchelen twee zaken gesloten, die een echt Ugchelens karakter hadden en waar nieuwe plannen voor klaarliggen. Het is nog niet bekend, wat er bij Nieuwenhuis zal komen. Aartje Bosch houdt het voor gezien in Ugchelen, ze is verhuisd naar Wissel in Epe. Ik wens haar speciaal bij deze jaarwisseling alle goeds toe. Ik vind het jammer, maar haar beslissing valt best te begrijpen. Bij Hotel Prinsen zit na 134 jaar de boel echt op slot. Er komt iets nieuws voor in de plaats. Door deze veranderingen krijgt Ugchelen een structuur, die lijkt op de wijk Berg en Bos; heel individualistisch, weinig vertier en ik weet niet, of we daar blij mee moeten zijn.
Ook camping De Veldekster krijgt een andere bestemming. Ik denk, dat daardoor minder gasten ons dorp zullen bezoeken, wat tevens inhoudt, dat het er beslist anders uit komt te zien. Ik betwijfel bijvoorbeeld, of er zomergasten zijn, die tegen elkaar zeggen: "Kom, laten we eens naar de wijk Orden of Berg en Bos gaan, dat moet je echt gezien hebben, want de

mensen wonen er zo fijn." Misschien dat een enkeling de sprengenkoppen nog weet te vinden, maar daarmee houdt het wel op.
Zelfs de paarden op het weitje van boer Essenstam zijn nieuw. Vorig jaar zag ik ze droefgeestig de Brouwersmolenweg inkijken. Dat was niet alleen, omdat het zo regende. Aan de overkant werd druk gebouwd en vlak naast hen verrees een prachtig boerderijachtig huis. Volgens mij zijn deze paardjes uitgezocht vanwege hun postuur. Doordat ze zo klein zijn, valt het minder op, dat er steeds meer groen verdwijnt.
Dan is er nog dat roze steenvarken (het is van steen en niet van speen, dus geen drukfout!) aan de Molecatenlaan, dat symbolisch met zijn rug naar het ziekenhuis gekeerd zit, of moeten we al gezondheidscentrum zeggen? Dat varken kan de parkeerchaos tijdens de bezoekuren niet meer aanzien en snikt op luide toon: "Het lijkt hier verdorie de Julianatoren wel, op een vrije dag in de zomer". Het heeft medelijden met haar omgeving en ik hr haar gewoon zuchten: "Bij de Julianatoren is een oplossing gevonden door op de plaats van een afgebroken motel een parkeerplaats te maken."
Zou dat idee misschien iets voor Ugchelen zijn, of moet er eerst nog meer groen sneuvelen?
Bij de Bronkerk is een groot aantal struiken weggehaald. Het zou te gevaarlijk zijn met het oog op het verkeer. Waar zijn die struiken gebleven? Nieuw groen in Ugchelen, dat zal echt eens nieuws zijn!

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen