HOME


Gastenboek
Om Ugchelse Kei de Kei 

Om de Kei nummer: 167. Uit De Bron van woensdag 9 mei 2001, 38e jaargang nummer 9.

Vorige Index Volgende
MEELIFTEN.
Een aantal dorps- en wijkraden brengt zelfstandig hun nieuws naar buiten door middel van een al of niet gesponsord periodiek. De Dorpsraad van Ugchelen doet dat niet. Zij "lift mee" in het voor u liggend lijfblad van de kerk, dat jaren terug de ondertitel "nieuws- en advertentieblad" heeft gekregen. Als dat in goede harmonie kan gaan, is er geen behoefte, om zoiets te veranderen. Het meeliften is ook veel voordeliger, want men heeft dan geen extra onkosten voor het samenstellen, drukken en bezorgen. Daar zijn we allen mee gediend. Want ik geef het je te doen, wat de uitgifte van De Bron allemaal met zich meebrengt. De vaste rubriekschrijvers, zoals dorpsveldwachter, dominees, dorpsmeldpunt, Ugchelens Belang en andere verenigingen, alsmede ondergetekende, moeten elke twee weken om hun artikeltjes gevraagd worden. Bovendien moeten de adverteerders telkens geactiveerd worden, dat zij blijven adverteren om de uitgave te bekostigen. Dan de hele zaak rangschikken en, waar nodig, corrigeren en daarna ervoor zorgen, dat de drukker op tijd is en tenslotte moet de bezorging ook nog zijn best doen. Dat alles zit in het vrijwilligerswerk, dat door heel velen wordt uitgevoerd. Daar mogen we best onze pet voor afnemen. Maar dit even terzijde.
Bij het lezen van een artikel over het uitbrengen van zo'n wijkperiodiek door een wijkraad bedacht ik, hoe het hier in Ugchelen toegaat. Kennelijk heeft men in andere wijken niet zoiets unieks als "De Bron". Als men in de andere wijken de gemeente kond wil doen van hun activiteiten, moet men dus

alles doen, wat ook bij onze "De Bron" wordt gedaan. De Dorpsraad van Ugchelen kan dus heerlijk "meeliften".
Waar ik echter niet blij mee ben, is het feit, dat Peter Otterlo, ook wel bekend als "Peter Puntje" ermee stopt. De redacteur van "Puntsgewijs" in de Apeldoornse Courant is naar zijn pensioen toe gegroeid. Hij heeft wel 20 jaar aan het hoofd gestaan van deze rubriek, die daarmee ook ophoudt te bestaan. Dit feit is niet zozeer een Ugchelense aangelegenheid, maar Peter woont in Ugchelen. Het is immers altijd een prettig idee, om een man van de krant in ons dorp te hebben, die het plaatselijke nieuws zo na aan het hart ligt. Bijna zeker werd daardoor geen dorpse activiteit overgeslagen. Het Ugchelense nieuws kon "meeliften" in de plaatselijke rubriek van de lokale krant en werd op die manier haarfijn gespeld door de lezers in Ugchelen. Maar aan de andere kant, misschien komt Peter wel in de verleiding, meer vrijwilligerswerk te gaan doen en wie weet, is dit dan juist weer een aanwinst voor onze Ugchelense nieuwsgaring en berichtgeving. We mogen immers veronderstellen, dat hij de weg weet in de jungle van nieuwsvoorziening. Zo kan er wellicht weer een andere uitlaatklep gevonden worden om de Ugchelense evenementen aan een groter publiek te verkondigen.
In ieder geval wil ik hiermede mijn felicitatie aan het adres van Peter laten meeliften in deze bescheiden kolom van De Bron en wens ik hem nog vele jaren in gezondheid toe!

"Uwe Kijker"
Deze tekst wordt elke veertien dagen met toestemming overgenomen uit het Ugchelense Kerk- en Nieuwsblad
"DE BRON".

Vorige Index Volgende

Copyright © 1996 -
Uwe Kijker / DE BRON / Gert Woutersen