Te Midden Van Bosch En Heide
Uit de Oficieele Gids Der V.V.V. Ugchelen (ca. 1937)
Pagina 13
Pag

<<
>>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
a HOME Gastenboek a
Copyright © 2001 - ,
Gert Woutersen
Zandverstuiving in het Ugchelsche Bosch. Ugchelen maakt hierop een gunstige uitzondering. Het is zeer geschikt, zoowel voor 't een als voor 't ander. De natuur is er nog ongerept. Waar vindt ge zulke uitgestrekte bosschen als in Ugchelen ? Bosschen, waarin ge vrij kunt dwalen, die geheel toegankelijk zijn voor een ieder, die er met goede bedoelingen komt en de noodige zorg in acht wil nemen om bosch- en heidebranden te voorkomen. Het "Ugchelsche Bosch" alleen reeds is 1100 H.A. groot. Overal in de omgeving vindt ge de mooie sprengen, de oorsprong der vele beken en riviertjes van de Veluwe. Er zijn vele fietspaden en wandelwegen, die zich onderscheiden door hun stilheid Ugchelse bos bossen