Te Midden Van Bosch En Heide
Uit de Oficieele Gids Der V.V.V. Ugchelen (ca. 1937)
Pagina 27
Pag

<<
>>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
a HOME Gastenboek a
Copyright © 2001 - ,
Gert Woutersen
lezen in de vele urnen en op de potscherven, die gevonden zijn in dezen oud-historischen grond. Oude geschiedschrijvers gewagen reeds van een in 793 in ligchelen staand klooster en veel later, in 1629, van een weezenhof, waarvan de namen "De Weezenhof" en "Het Klooster" nog in den tegenwoordigen tijd voortleven. Ook overleveringen heeft Ugchelen meer dan een. Zoo luidt het verhaal, dat het klooster in Ugchelen een "gouden luidklok" in het torentje had hangen en toen ons land in oorlog geraakte en troepen plunderende vijanden het land afstroopten, besloot de abt heel wijselijk de klok uit den toren te halen en in het daar dichtbij zijnde moeras te laten zakken. Eenige getrouwen hebben in stilte deze opdracht uitgevoerd, doch hun gewelddadige dood nam ook het geheim van de juiste bergplaats met zich mede. En zoo zou de gouden klok nog altijd voor het grijpen liggen als de plaats maar bekend was. En dan gewaagt de historie ook nog van Koninklijke personen, die met hun jachtvalken door "Ugchelen's bosch en dreven" hebben gezworven. De namen "Koningstafel" en "Prinsenberg" zijn hiervan nog overgebleven. Inderdaad, Ugchelen is het bezoeken overwaard. Ons informatiebureau, Ugchelscheweg 235, is steeds zeer gaarne bereid U alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. historische tegenwoordige zo goudenklok bos gewenste